TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

Sản lượng vàng toàn cầu giảm lần đầu tiên trong 13 năm

Sản lượng vàng của thế giới năm 2020 lên tới ~ 3.200 tấn và thấp hơn ~ 3% so với năm 2019 (3.300 tấn). Trung Quốc là quốc gia khai thác vàng lớn nhất vào năm 2020.

Theo dữ liệu sơ bộ do Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) công bố, sản lượng vàng toàn cầu vào năm 2020 là ~ 3.200 tấn, như vậy ít hơn ~ 3% so với năm 2019 (3.300 tấn). Sự sụt giảm trong sản xuất vàng chủ yếu là do việc đình chỉ liên quan đến đại dịch Covid-19.

Sản lượng vàng toàn cầu giai đoạn 2007 – 2020, tấn. . Nguồn: USGS

Trung Quốc sản xuất ~ 380 tấn vàng vào năm 2020, tương đương với năm 2019 và là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất.

Australia là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai (320 tấn), tiếp theo là Nga (300 tấn) và Mỹ (190 tấn). Canada đứng thứ 5 với 170 tấn vàng được sản xuất vào năm 2020.

9 quốc gia trong số 10 quốc gia sản xuất vàng lớn nhất đối mặt với sự sụt giảm sản lượng vàng vào năm 2020, trong khi sản lượng tại Trung Quốc không đổi. Mười quốc gia hàng đầu đã sản xuất 1.950 tấn vàng vào năm 2020, giảm 3% so với năm 2019 (2.012 tấn).

10 quốc gia sản xuất vàng hàng đầu, năm 2020 so với năm 2019, tấn. Số liệu năm 2020* là ước tính sơ bộ. Nguồn: USGS.

Theo: Giavang.net