Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chủ Tịch HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM chính thức công bố ra mắt TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM sau thời gian dài chuẩn bị nhân lực.

Căn cứ vào quyết định số 01/QĐ-AVRCIPL được chủ tịch hiệp hội cho phép hoạt động, với căn cứ này Trung Tâm CFV được phép thành lập và trở thành tổ chức có pháp nhân chính thức quy tụ những người có đam mê nghiên cứu thị trường và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của trung tâm là thực hiện việc nghiên cứu khoa học, tư vấn, áp dụng, ứng dụng về nghiên cứu tư vấn chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật trong đó bao gồm cả việc sản xuất thử, nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm đầu tư tài chính nhằm tư vấn hỗ trợ Hiệp Hội và các hội viên trong hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Đánh mốc sự thành lập và công bố ban chấp hành chính thức đứng đầu là giám đốc ông Trịnh Minh Toàn, ông đã công bố: tôn chỉ và phương hướng hoạt động của trung tâm. Trong đó trọng tâm là chuỗi chương trình hành động ứng dụng Blockchain với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế số trên thế giới tiền điện tử, sớm đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế về kinh tế số và sẽ bắt đầu từ chương trình hành động thiết thực: nghiên cứu, ứng dụng, nhân lực và giải pháp công nghệ blockchain trong mọi mặt đời sống kinh tế

Trung tâm đã thống nhất về các quyền hạn: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chủ động trong việc ký kết hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với cá nhân, tổ chức trong và nhà nước cơ sở tuân thủ pháp luật, hợp tác liên doanh, nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, tư vấn đề xuất ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Hiệp hội ông Trần Sơn Vũ chia sẻ: " Trung tâm CFV cam kết góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham mưu tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc ứng dụng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain. Trong thời gian tới, trung tâm rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp xây dựng nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam nhằm xây dựng trung tâm ngày càng vững mạnh hơn nữa cả về chất và lượng".

Như vậy, Trung tâm CFV sẽ là cầu nối có tính pháp nhân giữa cộng đồng Blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghê Blockchain Việt Nam hướng đến mục tiêu quốc gia kỹ thuật số - kinh tế số. Trung tâm cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ mở rộng quan hệ với các tổ chức, cộng đồng blockchain trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam; thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành blockchain, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự du nhập và phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain. Khi số doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và kỹ sư theo đuổi công nghệ blockchain ngày càng tăng cao, nhu cầu kết nối, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ cũng ngày càng mạnh mẽ thì một tổ chức chính thức có đầy đủ pháp nhân để đáp ứng tốc độ mở rộng và mục tiêu phát triển vững mạnh của cộng đồng Blockchain Việt Nam là hết sức cần thiết. Hiệp hội sẽ hoạt động thường xuyên, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên và của cộng đồng blockchain Việt Nam; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
Asset 1CENTER OF FINANCEVIETNAM
Đề án được thực hiện bởi
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM.
Về chúng tôi
Chính sách
Cộng đồng
Theo dõi chúng tôi
Ảnh logo footer
TRỰC THUỘC CƠ QUAN
HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
HCM
  234 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, HCM
HN
  Số 12 Phố Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba đình, Tp Hà Nội
  (+84) 966 970 408
Copyright © 2020 - cfv.vn All rights reserved